Veelgestelde vragen

Organisatie
Praktische informatie
Medische informatie
Help mee

Villa Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor kinderen met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes beleven zij hier een week lang (gratis) de vakantie van hun leven.

Villa Pardoes is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit heel Nederland.

De Villa is 50 weken per jaar geopend en wij ontvangen zo’n 600 gezinnen per jaar.

Villa Pardoes is een zelfstandige organisatie. Het idee voor Villa Pardoes is gebaseerd op het succesvolle 'Give Kids The World' dat in de Verenigde Staten levensbedreigend zieke kinderen een vakantie aanbiedt. Stichting Natuurpark De Efteling is initiatiefnemer van Villa Pardoes.

Het verblijf in Villa Pardoes is gratis voor alle gasten. De verblijfskosten bedragen overigens € 2.500,- per huisje, per week maar dit wordt volledig gesponsord. Veel bedrijven en organisaties hebben steun toegezegd of (eenmalige) fondsenwervende activiteiten hiervoor uitgezet. Van galadiner tot kerkcollecte, van bedrijvensportdag tot kunstveiling. Ook particulieren kunnen Villa Pardoes steunen door donateur te worden. 

Ook de welkomstmaaltijd op de eerste avond en het uitgebreide ontbijt aan het begin van de nieuwe week worden aangeboden. De hele week staat er koffie, thee en warme chocomel klaar en is de frisautomaat gevuld met gekoelde drankjes. Veel attractieparken, musea, zwembaden, een sauna, bioscopen en andere plekken waar jullie plezier kunnen hebben, bieden gratis of gereduceerde toegang. Alleen de normale kosten voor levensonderhoud (eten, drinken en vervoer) zijn voor eigen rekening van de gasten.


Heel veel mensen, bedrijven en organisaties zetten zich in voor Villa Pardoes. Zij geven geld, als sponsor of donateur. Als Villa Pardoes ontvangen we géén subsidies of (zorg)verzekeringsgelden. De enige bron van inkomsten is de financiële steun van sponsoren en donateurs.

Ja hoor, bezoek is van harte welkom!
Bezoek blijft echter niet slapen. 

Mocht het bezoek met jullie mee willen naar de Efteling, dan kunnen zij bij Villa Pardoes hiervoor een toegangsticket kopen of een reeds gekocht ticket inleveren. 

 

Ja, die kans is vrij groot. Villa Pardoes is namelijk het hele jaar open. Alle kinderen moeten naar school en hebben soms al veel gemist. Uit ervaring weten wij, dat de schoolleiding en de inspectie in Nederland vrijwel altijd toestemming geven voor deze droomvakantie, óók aan broers en zussen. Als er toch problemen zijn om vrij te krijgen, dan is Villa Pardoes graag bereid contact op te nemen met de school om de vakantie toch gerealiseerd te krijgen.

Villa Pardoes vindt het ontzettend belangrijk dat het hele gezin een week geniet van een vakantie, dus iedereen uit het eigen gezin is van harte welkom. Het themahuisje heeft zes slaapplaatsen. Is je eigen gezin groter dan zes personen, dan vinden we samen een oplossing. Het plaatsen van een extra bed of het reserveren van twee huisjes kan een mogelijke oplossing zijn.

Bestaat jullie gezin uit minder dan zes personen dan is het mogelijk om de gastenlijst aan te vullen tot zes personen. Het maximum van zes personen op de gastenlijst is zonder wisselingen. 

 

 

Als jullie niet over eigen vervoer beschikken en dat tijdig vooraf melden, zorgen wij dat een vrijwilliger jullie ophaalt van het Centraal Station in Tilburg of in Den Bosch. Is het om medische redenen niet mogelijk met het openbaar vervoer te komen, dan bedenken we samen een oplossing. 

Bij de inrichting van de Villa en de themahuisjes is echt aan alles en iedereen gedacht. De begane grond van Villa Pardoes is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is een alarmeringssysteem in de slaapkamer en badkamer van de huisjes. Voor de kleintjes is een kinderstoel, een commode en voor de veiligheid zijn traphekjes geplaatst.

Helaas mag jullie huisdier niet meekomen naar Villa Pardoes. Als jullie zelf geen goede oppas kunnen vinden, dan zijn er in de omgeving van Villa Pardoes goede dierenpensions. Villa Pardoes kan jullie hiermee helpen. De enige uitzondering hierop is een hulphond. Wanneer deze echt noodzakelijk is, is de hond welkom. Laat het ons wel vooraf weten, dan kunnen we de andere gezinnen hierover informeren.

Een gezin kan zich zelf aanmelden via de site of iemand betrokken bij het gezin kan de aanmelding starten. 

De Gasten Coördinator van Villa Pardoes neemt vervolgens telefonisch contact op met het gezin en er worden medische gegevens aan de behandelend arts- of revalidatiearts gevraagd. Vervolgens wordt de aanmelding getoetst aan de Toelatingscriteria. 

Er wordt in Villa Pardoes in principe géén medische ondersteuning geboden. Dat is een bewuste keuze. Onze ambitie is om de kinderen een zorgeloze vakantieweek te bieden waarin ze alle dagelijkse beslommeringen en de vaak belastende ziekenhuissfeer uit hun hoofd kunnen zetten.  

Voor kinderen die zonder medische zorg niet naar Villa Pardoes zouden kunnen gaan, hebben we natuurlijk een oplossing. We beschikken over een uitgebreid en hoogwaardig medisch vangnet en werken nauw samen met medische instellingen in de directe nabijheid. Zoals het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), huisartsen, fysiotherapie en het Specialistisch Verpleegkundig Team van de thuiszorg. Belangrijk is dat we van tevoren exact weten welke medische ondersteuning nodig is. De basis daarvoor is een compleet en zorgvuldig ingevuld aanmeldingsformulier.  

Standaard beschikken we in Villa Pardoes over de meest gevraagde en noodzakelijke medische hulpmiddelen. Ook andere hulpmiddelen kunnen we op verzoek regelen.  

Uiteraard is ook jouw eenmalige donatie meer dan welkom. Stort je bijdrage op

IBAN: NL35 RABO 0300 224 028, Rabobank te Kaatsheuvel ten name van Stichting Fondsenwerving Villa Pardoes.


J
e kunt ook eenvoudig vanuit het buitenland doneren aan Villa Pardoes:

Stichting Fondsenwerving Villa Pardoes te Kaatsheuvel
IBAN       : NL35 RABO 0300224028
Swift/BIC: RABONL2U

Je kunt vanaf 2015 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een instelling met een ANBI-status of aan een vereniging met ten minste 25 leden. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Villa Pardoes heeft deze ANBI-status.
Je hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.

Het volledige bedrag komt ten goede aan de exploitatie van Villa Pardoes.

Villa Pardoes is een CBF Erkend Goed Doel. Als een goed doel een CBF-Keurmerk heeft, kan de donateur ervan op aan dat er intensief toezicht plaatsvindt op het bestuur, het beleid, de bestedingen, fondsenwerving en de verslaglegging van de organisatie.